Veus. Arrels Fundació. Promoure mesures per evitar desnonaments, reformular el paper dels centres d’allotjament temporal, garantir habitatges dignes d’inclusió, millorar l’eficiència de les prestacions socials… Són algunes de les propostes d’Arrels als partits de cara a les eleccions parlamentàries del 28 de novembre.

La legislatura que deixem enrere ha estat la de l’aprovació de lleis tan importants com la Llei de Serveis Socials de Catalunya i de la dependència. Durant aquests quatre anys, s’han posat les bases de molts drets socials però ara cal fer-los efectius, i aquí tindrà molt a dir el nou Govern de Catalunya que surti de les eleccions previstes per al 28 de novembre. Per això, és important que tothom siguem responsables a l’hora de votar.

La legislatura conclou amb algunes dades a tenir en compte: el 19% de la població a Catalunya vivia en risc de pobresa al 2006; la situació afectava sobretot els menors de 16 anys i els majors de 65, amb un 22,2% i un 28,4%. Al 2008, i segons les últimes dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), l’índex de risc de pobresa havia augmentat fins al 20,4%.

L’avanç de l’Enquesta de Condicions de Vida 2009, publicada fa uns dies, amplia aquesta fotografia social: actualment a Catalunya la renda mitjana anual per llar és de 28.046 euros, i la renda mitjana anual per persona ascendeix a 10.770. El 36,3% de les llars no poden marxar de vacances una setmana a l’any i, en cas de despeses imprevistes, el 35,3% de les llars no podrien fer front a la situació, segons l’Institut Nacional d’Estadística. En aquest context, el preu de l’habitatge ha augmentat un 4,1%.

El nou Govern que resulti de les properes eleccions haurà de tenir en compte tot això i altres qüestions que la crisis econòmica ja està posant sobre la taula, com les retallades pressupostàries i amenaces com els més de 180.000 desnonaments que el Consell General del Poder Judicial preveu per a aquest 2010. Tot això, no només des de les polítiques socials, sinó també de manera integrada i tenint-ho en compte a polítiques com les de fiscalitat o en possibles reformes laborals.

Les propostes d’Arrels

En aquest context, Arrels Fundació ha fet arribar als partits polítics que es presenten als comicis del 28 de novembre una sèrie de propostes per avançar en l’eradicació del sensellarisme a casa nostra. Us resumim els punts centrals del document:

1. Dret a l’habitatge:

  • Les polítiques d’habitatge formen part de les causes principals del sensellarisme. En els darrers tres anys, el nombre de desnonaments s’ha triplicat i es preveu que continuï augmentant. Demanem plans d’actuació que posin l’allotjament com a punt de partida i que vagin més enllà de potenciar albergs i recursos d’emergència. Un alberg no pot ser una solució a llarg termini i ha de treballar aspectes com l’autonomia i la recuperació d’hàbits socials, així com identificar les causes de l’exclusió.
  • L’administració ha de garantir l’existència de pisos dignes d’inclusió, evitar la guetització, i assegurar que l’accés a aquests recursos s’acompanyin d’un seguiment per part de serveis socials.

2. Dret a l’alimentació:

  • A tot Europa, el dret a l’alimentació s’inclou a l’hora d’assegurar una renda mínima que permeti a les persones afectades satisfer aquesta necessitat. Però la insuficiència d’aquesta renda mínima fa que el dret a l’alimentació s’atengui mitjançant canals de beneficència, com els menjadors o els bancs d’aliments.
  • Proposem ampliar les places de menjadors socials i detectar els casos de persones que no poden desplaçar-se per problemes de mobilitat per donar resposta. També proposem incrementar el nombre de beques de menjador a les famílies amb problemes econòmics.

3. Dret a una renda mínima adequada:

  • A Catalunya i la resta d’Espanya, la llei estableix l’existència de pensions i ajuts perquè les persones que en el seu moment no van poder aportar a la Seguretat Social visquin dignament. Però aquestes pensions, i en especial les no contributives i les de viduïtat, són insuficients. Arrels considera que el primer pas és revisar l’indicador de renda de suficiència de Catalunya, per garantir que els diners que s’atorguen amb la renda mínima són adequats.
  • Proposem assignar les rendes PIRMI no per unitat familiar sinó tenint en compte els nombre de membres de la família; així mateix, també proposem augmentar els fons que reben els pensionistes amb rendes no contributives per invalidesa o jubilació.
  • En el cas de les urgències socials que gestionen els ajuntaments en determinades situacions de crisi, apostem per dedicar-hi més recursos i tenir en compte també la prevenció, col•laborant a què no s’arribi a situacions d’urgències.

cid_ part1

DEIXA UN COMENTARI

Introdueix el teu comentari.
Please enter your name here