Cara-món

Cristianisme i Justícia. L’article 53 c) de l’avantprojecte de modificació de la llei d’estrangeria que el govern espanyol ha presentat al Congrés per a la seva tramitació preveu sancionar com a falta molt greu amb multa de 501 a 10.000 euros “a qui promogui la permanència irregular a Espanya d’un estranger. Es considera que es promou la permanència irregular quan l’estranger depèn econòmicament de l’infractor i s’allarga l’estança autoritzada més enllà del termini legalment previst“.

Serien sancionats, per tant, tots aquells que acullen a casa seva persones immigrants sense papers, aquells que els ajuden en coses bàsiques com l’alimentació, la roba o l’aprenentatge d’un ofici, i que ho fan sense ànim de lucre i com un gest d’hospitalitat o caritat humana i cristiana.

Ràpidament s’han aixecat les veus en contra. A nivell estatal una plataforma anomenada “Salvemos la hospitalidad” ha iniciat una campanya denunciant els punts més perversos d’aquesta reforma, ja que toca aspectes fonamentals dels drets humans. A Catalunya la “Plataforma d’entitats cristianes amb els immigrants”, ha emès un comunicat on s’expressa “la voluntat de continuar practicant la solidaritat encara que la llei ho prohibeixi”.

Cristianisme i Justícia donada la gravetat de la proposta de reforma s’ha adherit a les dues campanyes i és per aquest motiu que us fem avinents tant el manifest com el comunicat perquè ajudeu a la seva difusió.

DEIXA UN COMENTARI

Introdueix el teu comentari.
Please enter your name here